ÁSZF

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, rendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.trofeakiszallitas.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.trofeakiszallitas.hu/aszf

 1. Szolgáltatók adatai:

A King’s Buffet Kft.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 30-32.
Postázási cím: 1061 Budapest, Király u. 30-32.
Adószám: 14931846-2-42
Cégjegyzékszám: 0109 926623
Email cím: trofea [dot] kiraly [at] gmail [dot] com
Telefonszám: +36 1 878 0522

Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2014. június 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. A Felhasználó adatai
 6. Felhasználó jelszavának tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 7. Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1. A megjelenített termékek (rendelhető ételek, italok) online és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendő és tartalmazza a törvényben előírt áfát.
 2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, vásárlásuknak lehetséges menetét.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

 1. Amennyiben Felhasználó már regisztrált, a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra.
 2. Felhasználó kiválasztja a megjelenített éttlapról, a felsorolt ételek közül a számára megfelelőt.
 3. A felhasználó a megvásárolni kívánt ételt/ételeket kiválasztja.
 4. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

PayPal utalás:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk a PayPal oldalára.
 • Amint a PayPal számlájáról megérkezett a végösszeg a PayPal számlánkra, küldjük a megrendelt ételt/ételeket.

Online fizetés OTP, K&H, vagy MBK SZÉP kártyával:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk az adott bank weboldalára, ahol ki tudja fizetni a megrendelt ételeket.
 • K&H SZÉP kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet K&H SZÉP kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, kártyabirtokos jelszavát, továbbá a kártya lejárati dátumát és ellenőrző számát megadják.
  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
 • MKB SZÉP és OTP SZÉP fizetés hasonló technikai parmaéterek mellett zajlik az OTP SZÉP és MKB SZÉP Intézmények ecélra kialakított kártya-adat kezelő felületein.

Készpénzes fizetés:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, lehetősége van a rendelés végösszegét a futároknak készpénzzel kifizetni.

Bankkártyás fizetés:

 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, elirányítjuk az OTP Bank weboldalára, ahol ki tudja fizetni a megrendelt ételeket.
 • Felhasználó megadja a számlázási és szállítási adatait, amennyiben ezt a korábbi regisztráció alkalmával még nem tette meg.
 • Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”folytatás” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt a „mégsem” gombra kattintva tudja korrigálni a bevitt adatokat, mellyel megszakítja a fizetési folyamatot.
 • A „mégsem” gomb megnyomása után Felhasználó ismét ellenőrizheti a megvásárolni kívánt jegyek darabszámát. Az „eltávolítás” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „Kosár frissítése” gombra kattint Felhasználó.
 • Amennyiben Felhasználó az ellenőrzés után megfelelőnek találja a kosárban lévő jegyek darabszámát, a „Fizetés” gombbal tudja elküldeni rendelését.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 12 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, melynek eredményeképpen Szolgáltató elektronikus üzenetben a Felhasználó e-mail címére küldi meg a visszaigazoló emailt a rendelésről.
 • Amennyiben készpénzes fizetést választott, lehetősége van személyesen, az ételszállító futár megérkezéskor kiegyenlíteni a rendelés végösszegét készpénzben.
 • A rendelés érvényét veszti, ha Felhasználó nem veszi át az ételt a utár megérkezésekor.

Elállás joga

 1. A fogyasztó és szolgáltató között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése alapján a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg.
 2. A Kormányrendelet hatályos szövege itt érhető el.
 3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Vegyes Rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

 1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a trofeakiszallitas.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a trofeakiszallitas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a trofeakiszallitas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A trofeakiszallitas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással és az idézés szabályait szem előtt tartva lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a trofeakiszallitas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a trofeakiszallitas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A trofeakiszallitas.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatvédelem

 1. A megadott személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatkezelési tájékoztatónk elérhető az alábbi linken: http://www.trofeakiszallitas.hu/adatvedelem

Budapest, 2014. június 14.